,,Besedilo v izvirnem jeziku je trajno, prevodi pa sčasoma zastarijo.’’

Devetošolci in učitelji smo imeli letos to čast, da smo na šoli gostili univerzitetnega profesorja književnosti z Univerze v Sofiji (Bolgarija) – izjemnega poznavalca Puškina, Čehova idr., prevajalca in prejemnika Lavrinove nagrade za prevajalsko delo, avtorja številnih znanstvenih študij, dolgoletnega predavatelja bolgarskega jezika, literature in kulture na Filozofski fakulteti UL, organizatorja znanstvenih konferenc, simpozijev, mentorja študentom ob znanstvenem delu (itd.), dr. Ljudmila Dimitrova, ki nam je kot prevajalec del Prešerna, Cankarja, Aškerca, Jančarja, Tratnik in drugih predstavil pogled na slovensko književnost s perspektive Bolgarov. Z lastnim zgledom nam je pokazal, kako je slovenska književnost na drugem koncu južnoslovanskega ozemlja visoko cenjena in spoštovana, temu priča tudi to, da je njegov prevod Cankarjeve Erotike v Bolgariji doživel kar štiri ponatise. Ob koncu predavanja pa smo lahko poskusili še tradicionalno bolgarsko začimbo, šareno sol.

,,Vsakič, ko znova preberemo isto delo, je naša bralska izkušnja drugačna, saj smo tudi sami drugačni.’’

Profesorju se zahvaljujemo za obisk, besede in odnos, ki ga je izkazal do nas in slovenske književnosti.

Andraž Stevanovski, mag. mag. prof.

prof. dr. Ljudmil Dimitrov
Študija profesorja in njegove soproge o bolgarski pesnici Bagrjani in njenih povezavah s Slovenijo
Profesorjev prevod Poezij dr. Franceta Prešerna
Profesorjev prevod nekaterih dram Ivana Cankarja
Profesorjev prevod Aškerčevih Rapsodij bolgarskega goslarja