Med 16.4. in 18.4. 2024, so potekali projektni dnevi, katerih rdeča nit je bila Odiseja. Šlo je za medpredmetno povezavo od 1. do 9. razreda, kjer so učenci združevali znanje iz različnih predmetov, s poudarkom na poglobljenem raziskovanju, ustvarjanju in povezovanju. Cilj medpredmetnega povezovanja je priložnost za kreativnost, timsko delo, širjenje obzorij na zanimiv in interaktiven način s poudarkom na poglobljenem raziskovanju, ustvarjanju in povezovanju.