Učitelji v okviru vzgojno-izobraževalnega programa šole za spodbujanje bralne kulture med mladimi in učenja jezikov izvajajo slovensko, angleško, nemško ter eko bralno značko. Knjižnica pri tem sodeluje z izposojo ustreznega gradiva učencem ter na koncu šolskega leta s koordinacijo pri pridobitvi ustreznih priznanj za vključene učence (slovenska in eko bralna znčaka).