Namen projekta Digitrajni učitelj je usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev za izboljšanje digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilji projekta Digitrajni učitelj:

  • Usposobiti učitelje in strokovne delavce pri uporabi vsebin računalništva in informatike ter izboljšati kompetence za trajnostni razvoj in kompetence za finančno pismenost.
  • Usposobiti učitelje in strokovne delavce, da bodo tudi po izteku projekta prenašali pridobljeno znanje v prakso.

Vodja projekta na OŠ Zalog je mag. Uroš Rozina.