Menjaj branje in sanje je projekt spodbujanja branja Gimnazije Ledina, v katerem vzgojno-izobraževalni zavodi organizirajo izmenjavo knjig s posvetili, z zaključnim druženjem na Gimnaziji Ledini pa spoznajo z literaturo povezane ustvarjalce in sodelujejo v literarnih delavnicah, povezanih z izbranim literarnim delom.

Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Vodi jih (in tudi nas) želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja in učvrstitvi povezovanja med posamezniki, ne nazadnje pa je pomembno tudi spoznanje, da nam knjige podarjajo čas samo zase, stran od sodobne tehnologije.

Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig (na naši šoli so se priključili učenci 1. in 3. razreda), udeležili smo se tudi zaključnega srečanja Gimnazije Ledina preko ZOOM-a (15 učenk 8. in 9. razreda). Vse se je dogajalo pod mentorstvom Urše Štrbenk.

V 3. razredu so prinesli toliko knjig, da imajo sedaj tudi svojo RAZREDNO KNJIŽNICO, ki jim krajša čas. Bravo!