Tudi na našo šoli smo mnenja: “Zakaj kupiti novo igračo, če je lahko za posameznika “nova” že tista od prijatelja, ki mu je igrača “odslužila”?”    Učenci 1. triade so že oktobra pridno prinašali igrače, ki so si jih lahko zaradi razmer razmenjali šele aprila. Vse to je potekalo pod vodstvom mentorice Katje Stanišič.

Vodja projekta OŠ Zreče so zapisali: “Človek se uči, dokler živi. Nikoli ni prepozno in nikoli prezgodaj. Vsekakor ni odveč, da mlade čim hitreje in čim pogosteje v času, ko svetu vlada kapitalizem, kjer je najpomembnejši dobiček, vrednote pa so le mrtva črka na papirju, spodbujamo  k premišljenemu ravnanju z materialnimi stvarmi in tako posledično privzgojimo pozitiven odnos do okolja in skrb zanj ter trajnostni način življenja. Dolgoročno smo jih dolžni razviti v odgovorne potrošnike, ki se bodo znali upreti pastem potrošniškega kapitalizma.

Stvari, ki nekomu niso več zanimive, lahko drugemu predstavljajo veliko veselje. Z v kot odloženimi igra(ča)mi je še vedno mogoče kakovostno zapolniti prosti čas nekoga drugega. Prav tako je pomembno, da zavestno in odgovorno ohranjamo izročilo prednikov, da iz spomina obudimo igre dedkov in babic in jih prenesemo na poznejše rodove. Zato je prav in hkrati tudi naša odgovornost, da mlade usmerimo, da bodo zoreli v skupnosti in za skupnost ter ohranili spoštljiv in pozitiven odnos do stvarstva.

Ob družabni igri in menjavanju stvari otroci razvijajo in krepijo tudi zmožnost interakcije, ki ob različnih zaslonih nove dobe le še krni. Otroci skozi igro in druženje ob igri spoznavajo samega sebe, razvijajo domišljijo in ustvarjajo pristne medosebne odnose. Ob menjavi starih igrač se izraža tudi posameznikova skrb za okolje in prihodnost. Prebuditi moramo zavedanje o trajnostnem načinu proizvodnje in porabe. S tem, ko krepimo ekološko ozaveščenost, izboljšujemo kakovost življenja na Zemlji zase in za svoje potomce.”

A ni ta projekt res fajn? Spodaj si lahko ogledate kup igrač in veselje otrok! To je tisto, kar šteje!